logo male 300

Aktualności

Polski Związek Hodowców Koni przewiduje w 2013 roku następujące rodzaje kursów z zakresu inseminacji klaczy nasieniem świeżym i schłodzonym o przedłużonym okresie przechowywania:

  1. Kurs trzydniowy w wymiarze 30 godzin dla praktykujących lekarzy weterynarii.
  1. Kurs sześciodniowy w wymiarze 60 godzin dla praktykujących techników weterynarii i zootechników oraz osób posiadających uprawnienia do inseminacji samic innych gatunków zwierząt domowych.
  1. Kurs 9 dniowy w wymiarze 90 godzin dla pozostałych osób zakwalifikowanych wg informacji zawartych w Ankiecie z zastrzeżeniem przedłużenia kursu o 10 do 20 godzin w przypadku uczestników nie wykazujących postępów w opanowaniu materiału teoretycznego i umiejętności praktycznych.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem obejmującym materiał teoretyczny i umiejętności praktyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do biura OZHK do 31 marca 2013.