91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Zebrania z Hodowcami:
 
14.02.2018 r, godz. 11.00 - Urząd Miasta w Świdwinie, pl. Konstytucji 3 maja – sala 55
 
16.02.2018 r, godz. 9.30 - Liga Obrony Kraju w Gryficach
Ul. Kamieńska 24
 
20.02.2018 r, godz. 11.00- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 – sala 160
 
23.02.2018 r- godz. 11.00- ZODR Barzkowice
 
Zapraszamy !