91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

OFERTA SZKOLENIA dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta podczas transportu


Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat transportu zwierząt, od przepisów prawnych, sporządzanie dokumentacji przewozowej, po załadunek i opiekę nad zwierzętami podczas postoju. Szkolenie podnosi kwalifikacje, stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności. Uczestnicy uzyskują LICENCJĘ kierowcy/konwojenta, która jest dokumentem niezbędny do obsługi zwierząt podczas transportu. Licencja jest zgodna ze wzorem określonym w przepisach unijnych, wydawana jest dwujęzycznie (w języku polskim i angielskim), bezterminowo i honorowana przez wszystkie państwa członkowskie.

Adresaci szkolenia:  kierowcy pojazdów,  konwojenci pojazdów,  personel punktów gromadzenia,  wszyscy inni zainteresowani.

Program szkolenia: w załączniku

Miejsce szkolenia: Nowogard, ul. Kościuszki 16

Data szkolenia: 20.05.2018 r. w godz. 09.00-15.00

Cena szkolenia: 340 zł/os.


w przypadku dużej grupy lub szkoleń zamkniętych – DUŻE UPUSTY


Cena szkolenia zawiera:  materiały dydaktyczne (książeczki),  wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  przerwy kawowe.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się telefoniczne bądź przez naszą stronę www.expertszkolenia.pl - zakładka „zapisz się” oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto: 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923, najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.