91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 6138

-

USŁUGI

CENA

1

Wpisowe do Związku

150 zł

2

Składka członkowska roczna

100 zł

3

Za dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego oraz czipowanie

79,20 zł

4

Za zarejestrowanie koniowatego

41,80 zł

5

Za wydanie paszportu koniowatego

4 zł

6

Za zidentyfikowanie koni rasy: xx, oo, kłusak, kuc sztl.

23,70 zł

7

Za dokonanie opisu słownego i graficznego

53,50 zł

8

Za dokonanie identyfikacji elektronicznej koniowatego

71,20 zł

9

Za wydanie duplikatu paszportu koniowatego

150 zł

10

Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50 zł

11

Brak świadectwa pokrycia 

150 zł

12

Zgłoszenie po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia ze świadectwem pokrycia

46,50 zł

13

Identyfikacja koń z zagranicznym paszportem

80,20 zł

14

Za wydanie dodatkowej kartki w paszporcie

0,52 zł

15

Za wpis klaczy do ksiąg

75 zł

16

Za wpis ogiera do ksiąg

205 zł

17

Kwalifikacja ogiera

200 zł

18

Weryfikacja dokumentów hodowlanych dla członka zzhk

20 zł

19

Za pokryte klacze do 4 szt. dla członka zzhk

40 zł

20

Za pokryte klacze powyżej 4 szt. dla członka zzhk

10 zł

21

Świadectwo pokrycia po terminie rozliczenia 1 szt

20 zł

22

Za wydanie duplikatu dokumentu dla członka ZZHK

100 zł

23

Za wydanie ekspertyzy lub opinii

300 zł

24

Za odstąpienie od czipowania

48,50 zł

25

Opłata przesyłki pocztowej za 1-3 paszporty

8 zł

26

Opłata przesyłki pocztowej za 4-6 paszporty

9 zł

27

Opłata przesyłki pocztowej za 7-10 paszporty

11,50 zł

28

Opłata przesyłki pocztowej za powyżej 10 paszportów

15,50 zł

29

Za zgłoszenie konia do programu

50 zł

30

Przedłużenie licencji ogiera

100 zł

31

Wymiana paszportu

21,50 zł

32

Przepis z rejestru do księgi

20 zł

33

Ocena wartości użytkowej klaczy ze źrebięciem

20 zł

34

Ocena wartości uzytkowej klaczy bez źrebięcia

20 zł

35

Ocena wartości klaczy młodej

25 zł

36

Ocena wartości użytkowej ogiera starszego

50 zł

37

Ocena wartości użytkowej ogiera młodszego

50 zł

38

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

20 zł

39

Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

50 zł

40

Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. Klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc, kuce i konie małe oraz zasadniczych dla klaczy tych ras

25 zł

 41

Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego

5 zł

42

Zaświadczenei do ARiMR

50 zł

43

Nadanie lub zmiana nazwy konia

115 zł

44

Rodowód na podstawie badań DNA

300 zł

Kategoria: